Print

Juridische dienst

De juridische dienst is enkel telefonisch (0492 19 21 76) of per e-mail (greet.maes@merksplas.be) bereikbaar, tijdens volgende uren:

  • maandag - vrijdag: 9.00 - 11.30 uur
  • maandag: 13.30 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur

---------------------------------------------

Inwoners van Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog, Beerse, Vosselaar en Hoogstraten kunnen bij de juridische dienst terecht voor vrijblijvend en gratis juridisch advies. 

Opgelet: enkel inwoners van deze zes gemeenten komen in aanmerking voor juridische hulp.

De meest voorkomende zaken waarvoor er beroep gedaan wordt op de juridische dienst zijn problemen in verband met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, burenhinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële akten, pro deo/rechtsbijstand, …

De juridische dienst biedt volgende vormen van hulpverlening aan:

  • Geven van informatie en advies
  • Helpen met opstellen van een brief
  • Schrijven van brieven voor de cliënt
  • Begeleiden van sommige procedures
  • Overeenkomsten opstellen
  • Contacteren van tegenpartij om inlichtingen te vragen en te bemiddelen
  • Doorverwijzen naar andere instanties