Print

Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat het cultuurbeleid bespreekt en hierover advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen. Het college vraagt vaak advies aan de cultuurraad, maar de cultuurraad is ook vrij om zelf een advies te formuleren.

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen en het dagelijks bestuur bijna maandelijks. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor.

De vergadering van de cultuurraad is een openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. Echter, de toevallige bezoeker heeft geen stemrecht noch spreekrecht. In 2024 vindt de eerste algemene vergaderingen plaats op woensdag 20 maart om 20.00 uur in zaal Forsela boven de Leo Pleysierbibliotheek. De algemene vergadering van het najaar heeft plaats op woensdag 2 oktober om 20.00 uur in het gildelokaal van het Sint-Jorisgilde.

Toetreden tot de cultuurraad

Als je als socio-culturele vereniging of als individu lid wenst te worden van de cultuurraad, dien je een schriftelijke aanvraag te richten aan het dagelijks bestuur (eventueel via de cultuurdienst). De voorwaarden om lid te worden zijn opgenomen in de statuten van de cultuurraad.