Print

Verlies of diefstal identiteitsbewijs

Bij verlies of diefstal van je eID moet je zo snel mogelijk hiervan aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Hier zal men je een bewijs van aangifte van verlies of diefstal afleveren met al je gegevens dat tijdelijk je eID vervangt. Breng zeker een recente pasfoto mee. Anders kan de politie het attest niet afleveren.

Is het onmogelijk om naar het politiekantoor te gaan, dan moet je onmiddellijk met de helpdesk van het Rijksregister contact opnemen op het telefoonnummer 02 518 21 23 of via de toepassing DocStop op het telefoonnummer 00800 2123 2123 (ook beschikbaar in het buitenland). De elektronische functies van je eID zullen dan door de helpdesk opgeschort worden.

Bij diefstal moet je zelf nog naar het politiekantoor gaan om het bovenvermelde bewijs van aangifte van diefstal aan te vragen. Denk hierbij dus ook aan een pasfoto.

Bij verlies mag u zich onmiddellijk tot de dienst burgerzaken wenden. Zij maken dan een bewijs van verlies op. Ook hier hebt u een pasfoto nodig.

Meer info over de aangifte van verlies of diefstal van je eID vind je op www.docstop.be.