Print

Verlies of diefstal identiteitsbewijs

Bij verlies of diefstal van je eID moet je zo snel mogelijk hiervan aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Hier zal men je een bewijs van aangifte van verlies of diefstal afleveren met al je gegevens dat tijdelijk je eID vervangt. Breng zeker een recente pasfoto mee. Anders kan de politie het attest niet afleveren.

Is het onmogelijk om naar het politiekantoor te gaan, dan moet je onmiddellijk met de helpdesk van het Rijksregister contact opnemen op het telefoonnummer 02 518 21 23 of via de toepassing DocStop op het telefoonnummer 00800 2123 2123 (ook beschikbaar in het buitenland). De elektronische functies van je eID zullen dan door de helpdesk opgeschort worden.

Hierna zal je echter wel zelf nog naar het politiekantoor moeten gaan om het bovenvermelde bewijs van aangifte van verlies of diefstal aan te vragen. Denk hierbij dus ook aan een pasfoto.

Meer info over de aangifte van verlies of diefstal van je eID vind je op www.docstop.be.

Als je je identiteitskaart terugvindt binnen de 7 dagen na je aangifte van verlies of diestal, moet je zo snel mogelijk het gemeentebestuur hiervan op de hoogte brengen. Men zal dan de elektronische functies van je identiteitskaart terug instellen en activeren. Als je eID binnen 7 dagen na de aangifte niet teruggevonden wordt, dan moet je langskomen bij de dienst bevolking voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. De kostprijs van een duplicaat van een elektronische identiteitskaart bedraagt € 17,20.

Vertrek naar het buitenland na verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart:

Ben je wegens verlies of diefstal niet meer in het bezit van een identiteitskaart en heb je een reis naar een ander land van de Europese Unie gepland en ben je niet in het bezit van een paspoort, dan heb je een voorlopige identiteitskaart nodig. Hiervoor moet je contact opnemen met de dienst burgerzaken die de aanvraag voorbereidt en je zal doorverwijzen naar de regionale afvaardiging van het Rijksregister te Antwerpen.

Regionale afvaardiging Antwerpen

Italiëlei 4 bus 17 -  2000 ANTWERPEN

Tel 03 204 03 10

Fax 02 518 29 10

e-mail: rr.antwerpen@rrn.fgov.be