Print

Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Budgetbeheer

De maatschappelijk werker beheert jouw inkomen tijdelijk in jouw plaats. Je inkomen wordt aan het OCMW gestort en de maatschappelijk werker zal ervoor zorgen dat jouw rekeningen tijdig betaald worden. Daarvoor is het nodig dat de maatschappelijk werker alle documenten en bewijzen heeft van je inkomsten, uitgaven en schulden.

Afhankelijk van jouw situatie krijg je een bepaald bedrag aan leefgeld om je dagelijkse kosten zoals voeding, kleding en verzorging mee te betalen. Met het resterende gedeelte van de inkomsten wordt een budgetplan opgemaakt en kan een afbetalingsregeling worden voorgesteld aan schuldeisers.

Uiteraard gebeurt dit op vrijwillige basis in overleg met jou en wordt ervoor gezorgd dat je nog voldoende geld overhoudt om rond te komen.

Budgetbegeleiding

Een maatschappelijk werker zorgt voor de begeleiding van het beheer van je inkomen. Het verschil met het budgetbeheer is dat je zelf de betalingen blijft doen.

De maatschappelijk werker zal je vragen om alle bewijzen binnen te brengen van inkomsten, uitgaven en schulden om een goed zicht te krijgen op je situatie.

Ook dit is een tijdelijke situatie en ook dit gebeurt op vrijwillige basis.

Meer info

Sociale dienst OCMW
03 340 39 65
socialedienst@rijkevorsel.be