Print

Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf

Het doel van het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf is te voorzien in een aanvullend stelsel van sociale zekerheid/bestaanszekerheid, naast het wettelijke stelsel van sociale zekerheid en aangepast aan de behoefte van de sector. Deze aanvullende stelsels zijn van toepassing op zowel de werkgever als de werknemer van de sector.

Het Waarborgfonds staat in voor het financieren, het toekennen en uitkeren van sociale voordelen. Tevens dient zij de werkgelegenheid en vakopleiding te bevorderen via tewerkstellings- en vormingsinitiatieven. De maatregelen die getroffen worden in het Paritaire Comité voor de Tuinbouw (PC 145) en vastgelegd worden bij cao dienen door het Waarborgfonds binnen de voorziene termijn uitgevoerd te worden.