Print

Land- en tuinbouw

Droogte zomer 2018

De aanhoudende droogte in de lente en de zomer van 2018 is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. In Rijkevorsel konden land- en tuinbouwers reeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Om hun aanvraag af te ronden dienen ze nu zelf nog een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit is mogelijk tot en met 28 februari 2019.

Meer info vind je in het nieuwsbericht 'Droogte van 2018 erkend als landbouwramp'.
 

Schade aan gewassen en teelten

Heb je schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden, dan kun je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen.
De schade moet groter zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens de wet van 12 juli 1978
 • Als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • Verliezen van bijzondere opbrengsten

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Molenstraat 5.

Wat moet je vermelden in je aanvraag ?

 • Aanvraagformulier gemeente Rijkevorsel
  • Bedrijfsgegevens
  • Totale oppervlakte van het bedrijf
  • Perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
  • Aard van de teelt (eventuele zaaidatum en/of vermoedelijke oogstdatum)
  • Oorzaak van de schade
  • Datum van teistering
 • Kopie fotoplan van de getroffen percelen
  • Duidelijk liggingsplan van de getroffen percelen met perceelnummers en/of coördinaten
 • Kopie van verzamelaanvraag