Print

Aanpasbaar wonen

Langer zelfstandig wonen in je eigen huis

Wie vandaag bouwt of verbouwt, denkt best ook al even aan morgen. Bij het bouwen van een woning is het van belang dat je er rekening mee houdt dat je leven verandert: om lang van je woning te kunnen genieten, zorg je dus best van bij het begin dat deze met je mee kan evolueren. Een vooruitziend, flexibel ontwerp zorgt ervoor dat je langer zelfstandig kan wonen in je eigen huis, zonder grote verbouwingskosten. Houd dus vooraf rekening met de veranderende behoeften die gepaard gaan met verschillende levensfasen.

Het principe van levenslang of aanpasbaar wonen houdt in dat je jouw huis zo bouwt dat het in elke levensfase voorziet in voldoende comfort.

Enter VZW reikt heel wat informatie aan rond meegroeiwonen. Je kan er de 'Ontwerpgids Meegroeiwonen' downloaden. Hierin vinden je achitect en jij een uitgebreide technische handleiding bij de verschillende voorwaarden waaraan een levenslange woning moet voldoen.