Print

Vuurwerk

Feestvuurwerk hoort bij het eindejaar, maar doe het met gezond verstand!

Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur.

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat het afschieten van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk

  • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
  • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
  • Houd dieren op een veilige plek! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
  • Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
  • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
  • Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.