Print

Vuurwerk

Vuurwerk kan enkel met toelating van de burgemeester

Om vuurwerk af te schieten, heb je een toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur.

Een toelating kun je verkrijgen door deze aanvraag in te vullen. Bezorg de aanvraag vervolgens ten laatste op donderdag 28 december om 12.00 uur aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of stuur ze door per e-mail naar veiligheid@rijkevorsel.be.

Voor het afschieten van het vuurwerk dient de organisator op oudejaarsavond de website van de Hulpverleningszone Taxandria te raadplegen: www.hvztaxandria.be. Zijn de weersomstandigheden te slecht, dan is het mogelijk dat er geen vuurwerk in de lucht mag geschoten worden.

Het lokaal bestuur benadrukt dat het afsteken van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert. Vuurwerk fascineert heel wat mensen, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Als je het doet, doe het dan met gezond verstand.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk

  • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
  • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
  • Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
  • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
  • Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Denk aan de dieren!

  • Houd dieren op een veilige plek! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
  • Als er vuurwerk in jouw omgeving wordt afgestoken, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken. 
  • Maak je hond in de namiddag nog eens extra moe. Maak een extra wandeling of ga naar een hondenlosloopweide. Het is belangrijk dat je hond eens het donker is niet meer buiten moet. Probeer je kat binnen te houden als je vuurwerk verwacht.
  • Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijker alternatief waarbij je nog steeds kunt genieten van een lichtspektakel.

Meer tips vind je in het artikel 'Dieren en vuurwerk' uit de 2310 van januari 2022.

Verknal jouw feest niet!