Print

Vuurwerk

Vuurwerk fascineert heel wat mensen, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Als je het doet, doe het dan met gezond verstand! 

Vuurwerk kan enkel met toelating van de burgemeester

Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag afgeschoten worden enkel op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur. Een toelating kun je verkrijgen door een aanvraag te bezorgen aan de Dienst Integrale Veiligheid en Noodplanning (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel, noodplanning@rijkevorsel.be).

Het lokaal bestuur wil benadrukken dat het afschieten van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de vergunning ingetrokken worden. De aanvrager zal hierover ingelicht worden indien nodig.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk

  • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
  • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
  • Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
  • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
  • Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Denk aan de dieren

  • Houd dieren op een veilige plek! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
  • Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijker alternatief waarbij je nog steeds kunt genieten van een lichtspektakel.

Verknal jouw feest niet!