Print

Woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek

Met het woonomgevingsplan met bijhorend richtlijnenboek heeft de gemeente Rijkevorsel een primeur voor de provincie Antwerpen in handen. Het woonomgevingsplan met richtlijnenboek voorziet in een verfijning van de woonbestemmingen volgens het gewestplan. Rijkevorsel wenst met het plan een duurzaam woonbeleid te voeren dat anticipeert op de huidige en toekomstige uitdagingen zoals:

  • het nastreven van woonkwaliteit bij woon- en projectontwikkelingen.
  • het creëren van een betaalbaar woningaanbod.
  • het inspelen op de komende vergrijzingsgolf, woonzorg en de wens om levenslang te wonen in eigen buurt.
  • een bijdrage te leveren aan een lage CO2-uitstoot en energieverbruik van woningen zoals vooropgesteld in het streekproject Kempen 2020.

De burger aan het loket in het gemeentehuis wordt bovendien sneller en gerichter geholpen bij vragen over hun huidige of toekomstige woning. Omdat wonen in de rand van de kern niet hetzelfde is als wonen aan het dorpsplein, is Rijkevorsel in het plan opgedeeld in verschillende woonomgevingen met specifieke richtlijnen. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen.

Het woonomgevingsplan met bijhorend richtlijnenboek werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 augustus 2016.