Print

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn - de OCMW-raad - vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van deze vergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de raad voor maatschappelijk welzijn kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022

maandag 31 januari 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 02/02/2022
Zittingsverslag
maandag 21 februari 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 24/02/2022
Zittingsverslag
maandag 28 maart 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 30/03/2022
Zittingsverslag
maandag 25 april 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 29/04/2022
Zittingsverslag
maandag 30 mei 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 31/05/2022
Zittingsverslag
maandag 20 juni 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 22/06/2022
Zittingsverslag
woensdag 31 augustus 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 05/09/2022
Zittingsverslag
maandag 26 september 2022AgendaNotulenKort verslag Besluitenlijst 
publ. 29/09/2022
Zittingsverslag
maandag 24 oktober 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 28 november 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag

maandag 5 december 2022

Agenda NotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022

Zittingsverslag

 

Audio(visuele) opnames van vergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn en van hun commissies hebben hoofdzakelijk een openbaar karakter. De audio- of audiovisuele opnames van deze vergaderingen kunnen ook persoonsgegevens van burgers-/externe deelnemers verwerken. 

Dit kan (bv.) het geval zijn door vermelding van persoonsgegevens van burgers door raadsleden tijdens de openbare zitting waarvan aldus een audio- of audiovisuele opname wordt gemaakt of eventuele tussenkomsten van burgers-/externe deelnemers aan deze openbare zitting.

In het kader van een transparant bestuur publiceert de lokale overheid van Rijkevorsel deze opnames op de gemeentelijke website en kan de vergadering ook live uitgezonden worden. Niet-mandatarissen die niet herkenbaar in beeld of geluid wensen te komen, maken dit bij voorkeur vooraf kenbaar. Verzoeken achteraf om niet herkenbaar in beeld of geluid te komen, worden beoordeeld door het bevoegde orgaan (college van burgemeester en schepenen of vast bureau) op basis van de proportionaliteit en de technische mogelijkheden.