Print

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn - de OCMW-raad - vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van deze vergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de raad voor maatschappelijk welzijn kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Raad voor maatschappelijk welzijn 2019

maandag 2 januari 2019 (installatieverg.)AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 11/1/2019
 
maandag 28 januari 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 8/2/2019
Zittingsverslag
(audio)
maandag 25 februari 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 8/3/2019
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 25 maart 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 3/4/2019
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 29 april 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 9/5/2019
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 27 mei 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 5/6/2019
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 17 juni 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 26/6/2019
Zittingsverslag
(audio)
woendag 28 augustus 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 6/9/2019
Zittingsverslag
(audio)
maandag 30 september 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 2/10/2019
Zittingsverslag
(audio)
maandag 28 oktober 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 31/10/2019
Zittingsverslag
(audio)
maandag 25 november 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 
Zittingsverslag
(audio)
maandag 2 december 2019AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
publ. 
Zittingsverslag
(audio)