Print

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn - de OCMW-raad - vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van deze vergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de raad voor maatschappelijk welzijn kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Raad voor maatschappelijk welzijn 2020

maandag 27 januari 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 29/1/2020
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 2 maart 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 4/3/2020
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 30 maart 2020GeannuleerdGeannuleerdGeannuleerdGeannuleerdGeannuleerd
maandag 27 april 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 29/04/2020
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 25 mei 2020 AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 5/6/2020
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 22 juni 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 29/06/2020
Zittingsverslag
(audio)
woendag 2 september 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 10/09/2020
Zittingsverslag
(audio)
maandag 28 september 2020AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 6/10/2020
Zittingsverslag1
Zittingsverslag2
maandag 26 oktober 2020

Agenda
publ. 16/10/2020

Notulen
publ. 20/11/2020

Kort verslagBesluitenlijst 
publ. 28/10/2020
Zittingsverslag
(audio)

maandag 30 november 2020
(livestream 20 uur)

Agenda
publ. 20/11/2020

Notulen
publ. 4/12/2020

Kort verslagBesluitenlijst 
publ. 4/12/2020
Zittingsverslag
(audio)
maandag 14 december 2020

Agenda
publ. 4/12/2020

Notulen
publ. X/X/2020

Kort verslagBesluitenlijst 
publ. X/X/2020
Zittingsverslag
(audio)