Print

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn - de OCMW-raad - vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van deze vergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de raad voor maatschappelijk welzijn kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Volgende vergadering 25 oktober 2021 - 20.00 uur :

Het publiek kan de zitting terug fysiek volgen in de hal naast de raadzaal (1e verdieping).

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 2021

maandag 25 januari 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 28/01/2021
Zittingsverslag 
(audio)
maandag 22 februari 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 24/02/2021
Zittingsverslag
maandag 29 maart 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 31/03/2021
Zittingsverslag
maandag 26 april 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 27/04/2021
Zittingsverslag
maandag 31 mei 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 1/06/2021
Zittingsverslag
maandag 21 juni 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 22/06/2021
Zittingsverslag
woensdag 1 september 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 03/09/2021

Zittingsverslag 1
Zittingsverslag 2

maandag 27 september 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. 27/09/2021
Zittingsverslag
maandag 25 oktober 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/1/2021
Zittingsverslag
maandag 29 november 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/1/2021
Zittingsverslag
maandag 6 december 2021AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/1/2021
Zittingsverslag