Print

Over de raad voor maatschappelijk welzijn

Sinds 2019 zijn de leden van de gemeenteraad eveneens lid van de de raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel gekend als de OCMW-raad. De raad voor maatschappelijk welzijn tekent het sociale beleid van de gemeente uit en beoogt de basisopdracht van het OCMW te realiseren:

"Iedereen heeft recht op de maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in de mogelijkheid moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid."

De raad bestaat uit 21 leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de OCMW-raad. De raad vergadert elf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer het gaat over persoonskwesties.