Print

Vormingen

Vorming en opleiding van trainers, bestuurders en sporters worden steeds belangrijker in het sportgebeuren.
Het lokaal bestuur tracht per jaar met een aantal partners een gevarieerd aanbod te voorzien.

Terugbetaling sportvorming

Wist je trouwens dat Rijkevorselse sportverenigingen een terugbetaling kunnen aanvragen via de sportdienst voor het volgen van vormingen en bijscholingen gericht op de kwalitietsverhoging van de jeugdsportbegeleiding door hun jeugdtrainers ?