Print

Voorwaarden

Als land- of tuinbouwbedrijf kan je seizoenarbeiders inschakelen om piekperiodes op te vangen. Seizoenarbeid is voordelig omdat je minder RSZ moet betalen.

Ben je een bedrijf uit de fruit-, groente-, druiven-, champignon-, of sierteelt, een landbouwbedrijf, een boomkwekerij of een sorteerbedrijf (= je valt onder het paritair comité 144 of 145)? Dan mag je het hele jaar door seizoenarbeiders inzetten. Er is wel één uitzondering: in de champignonteelt mag je maar 156 dagen per jaar seizoenarbeiders inzetten.

Een seizoenarbeider kan niet het hele jaar door bij jou aan de slag blijven. Een seizoenarbeider mag maximaal 65 dagen per jaar seizoenwerk doen. Er zijn wel twee uitzonderingen:

  • Seizoenarbeiders in de landbouw mogen per jaar maar 30 dagen werken.
  • Seizoenarbeiders in de witloof- en champignonteelt mogen per jaar 100 dagen werken. Een voorbeeld: ben je een witloofteler en heb je een seizoenarbeider die al 65 dagen in de tomatenteelt werkte? Dan mag hij of zij nog 35 dagen bij jou werken. In dit geval moet je wel een iets hogere RSZ-bijdrage betalen voor hem.

Seizoenarbeiders mogen pas bij je aan de slag op voorwaarde dat ze de laatste 180 dagen niet met een gewone arbeidsovereenkomst in de tuinbouwsector hebben gewerkt.
Seizoenarbeiders mogen maximaal 11 uur per dag werken en 50 uur per week.
Voor de aanleg van parken en tuinen mag je geen seizoenarbeiders inzetten.