Print

Samenstelling cultuurraad

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen en het dagelijks bestuur bijna maandelijks. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor.

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de erkende socio-culturele verenigingen en gecoöpteerde deskundigen. De leden van de algemene vergadering hebben stemrecht daar de aansluiting bij, en de interne werking van hun vereniging openstaat voor alle inwoners van de gemeente. Er zetelen ook niet-stemgerechtigde leden in de cultuurraad. Dit zijn o.a. de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator die instaat voor het secretariaat.

De vergadering van de cultuurraad is een openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. Echter, de toevallige bezoeker heeft geen stemrecht noch spreekrecht.

Voorzitter Cultuurraad

 • Ludo Smolderen: 0472 45 16 95

Penningmeester Cultuurraad

 • Sonja Van Roy

Ondervoorzitter Cultuurraad

Overige leden dagelijks bestuur Cultuurraad

 • Jimmy Janssen
 • Paula Van Den Heuvel
 • Felix Vermeiren
 • Pieter Verschueren
 • Dirk Geets
 • Jozef Michielsen
 • Jelle Van Den Langenbergh
 • Tres Janssens (vervanger)
 • Karel Roefs (vervanger)
 • Eddie Wynants (vervanger)
 • May Van Herck (vervanger)
 • Lisette Van Gorp (vervanger)
 • Irena Claessen

Secretariaat

 • Cultuurfunctionaris, Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel