Print

Geplande bouwwerken

Renovatie gemeentehuis

Het gemeentehuis is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de gebruikers.

De renovatie van het gemeentehuis stond reeds lang in de steigers, maar door verschillende ontwikkelingen van de laatste jaren, diende dit steeds uitgesteld te worden.  Zo was er de verhuis van de wijkpolitie naar het Doelenpad, die pas in 2019 een feit werd. De integratie van gemeente en OCMW tot één lokaal bestuur zorgde bovendien voor een hertekening van het organogram, waarbij de diensten in verschillende clusters werden ondergebracht. Een overzicht daarvan vind je hier. In het nieuwe gemeentehuis zullen dan volgende clusters hun dienstverlening verderzetten: Financiën, Grond, Mens en Welzijn, Ondersteunende Diensten.

In 2022 worden de nodige voorbereidingen getroffen. Als alles volgens de planning verloopt, zal in 2023 gestart worden met de renovatiewerken.