Print

Wegenwerken in uitvoering

Op deze pagina vind je informatie over de wegenwerken waarvan de gemeente bouwheer is. Bij uitzondering wordt ook info toegevoegd over werken die een grote impact hebben op ons grondgebied (vb. asfaltering gewestweg in Rijkevorsel).

Info over tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. bij evenementen, beperkte wegenwerken, … vind je op de pagina www.rijkevorsel.be/politiereglementen.

Een overzicht van alle wegenwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen vind je op de pagina 'Hinder in kaart'.

---------------------------------------------------------

Werken aan brug 8

Begin juli zijn de werken aan brug 8, Oostmalsesteenweg van start gegaan. Een aannemer voert de werken uit in opdracht van de Vlaamse Waterweg. De grondige renovatiewerken aan de brug omvatten o.a. betonherstellingen, metallisatie, waterstralen, schilderwerken,… Het einde van de werken is op het einde van de zomervakantie voorzien. De hele periode zal de ophaalbrug afgesloten zijn voor alle verkeer. Ook tijdens het bouwverlof werkt de aannemer door om de werken tijdig te kunnen beëindigen.

Omleidingen

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers zullen worden omgeleid via het jaagpad naar Brug 7 (Looiweg-Gansheideweg). Het jaagpad aan de zuidkant van het kanaal werd reeds aangelegd met dolomiet om de toegankelijkheid ervan te verbeteren.

Gemotoriseerd verkeer

Tijdens de werken zijn er twee omleidingen voorzien:

  • Omleiding voor alle verkeer +3.5T via: Hoogstaatsebaan – Turnhoutsebaan – Sint-Lenaartsebaan – Oostmalsebaan – Mallebaan – Hoogstraatsebaan – Eester – Bevrijdingsstraat – Sint-Lenaartsesteenweg en omgekeerd.
  • Omleiding voor alle verkeer -3,5T via: Hoogstraatsebaan – Turnhoutsebaan – Antwerpseweg – Hei-einde – Vlimmersebaan – Stevennekens – Drijhoek – Bochtenstraat en omgekeerd.

Bij verdere vragen kun je contact opnemen met de bouwheer van de Vlaamse Waterweg via onderstaande contactgegevens:

Vlaamse Waterweg n.v.
+32 11 29 84 00
info@vlaamsewaterweg.be  

Voor meer informatie in verband met de werken en/of omleidingen kun je contact opnemen met de aannemer van de werken via onderstaande contactgegevens:

De Medts n.v.
03 640 36 10
info@demedts.be

---------------------------------------------------------

Asfalteringswerken Hoogstraatsesteenweg en Oostmalsesteenweg

In augustus voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer asfalteringswerken uit op de Hoogstraatsesteenweg en op de Oostmalsesteenweg.

  • Op 18 en 19 augustus krijgt een gedeelte van de Hoogstraatsesteenweg een nieuwe laag asfalt. Deze werken stonden aanvankelijk begin juli gepland, maar zijn toen uitgesteld door de slechte weersomstandigheden.
  • Van 25 tot en met 31 augustus wordt er gewerkt op de Oostmalsesteenweg vanaf Brug 8 tot het kruispunt met de Lozenhofstraat en de Boshoevenweg. Naast de vernieuwing van het asfalt zal men hier ook de riooldeksels herstellen of vervangen.

De werfzones worden tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgezet voor het doorgaand verkeer.

De aannemer/AWV zal de bewoners en handelszaken in de omgeving binnenkort de nodige informatie bezorgen.

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Is het te nat of te koud dan kan de huidige planning nog wijzigen.

Meer info: www.rijkevorsel.be/asfalteringN14

---------------------------------------------------------

Bergsken (deel), Vonderstraat (deel), Molenstraat (deel), Sint-Willebrordusstraat en Kardinaal Cardijnlaan 

In samenwerking met Pidpa voert het lokaal bestuur riolerings- en wegenwerken uit in bovenvermelde straten. De werken van de nutsmaatschappijen zijn momenteel in uitvoering. De aanbestedingsprocedure van de riolerings- en wegenwerken is lopende en de omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend. De werken starten vermoedelijk in het najaar.

Meer info over de wegenwerken vind je in onderstaande documenten:

---------------------------------------------------------