Print

Maaien en ruimen

De baangrachten waar de gemeente voor instaat, worden jaarlijks gemaaid en om de drie jaar geruimd. Om praktische redenen werd het grondgebied van Rijkevorsel onderverdeeld in drie delen (ten noorden van de Sint-Lenaartsesteenweg en ten westen van de Hoogstraatsesteenweg, ten noorden van de Merksplassesteenweg en ten oosten van de Hoogstraatsesteenweg en tot slot alles ten zuiden van Sint-Lenaartsesteenweg en Merksplassesteenweg). Als het echt nodig is, kan er uiteraard altijd overgegaan worden tot een extra noodruiming.

Ook Pidpa-Hidrorio ruimt baangrachten van de gemeente. De frequentie van het ruimen van de baangrachten is bij hen in principe één keer om de vier jaar, of indien de noodwendigheid dit vereist. Onderaan kan je de kaarten terugvinden met de aanduiding van de baangrachten die door de gemeente moeten worden geruimd (lichtblauwe stippellijn) en deze die door Pidpa-Hidrorio worden proper gemaakt (doorlopende lichtblauwe lijn). In deze overzichtskaart kan je zien in welke zone je je bevindt.

Het ruimen van de grachten aan de gewestwegen behoort tot de taken van het gewest, AWV, district Vosselaar. Dit gebeurt naargelang de noodwendigheid.

De waterlopen van tweede categorie worden door de provincie gemaaid en geruimd. Omdat zij hiervoor met machines bij de waterlopen moeten kunnen geraken, werden er afstandsregels opgesteld voor de eigenaars van de aangrenzende percelen. De provincie maait de waterlopen jaarlijks en doet enkel slibruimingen waar het nodig is.