Print

Waterlopen en baangrachten

De gemeente beschikt over een uitgebreid net van waterlopen en baangrachten. De onbevaarbare waterlopen (eertijds van derde, nu van tweede categorie) werden in 2014 overgedragen aan de provincie. Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

In 2007 werd de riolering van de gemeente overgedragen aan Pidpa-Hidrorio. Naast het beheer van de riolering zijn er ook een groot aantal baangrachten die door Hidrorio beheerd worden. De overige baangrachten worden door de technische dienst van de gemeente onderhouden. De baangrachten langs gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wonen langs een waterloop

Als je rekening houdt met volgende aandachtpunten zorg je mee voor minder wateroverlast via de waterloop en krijgt de beek een grotere landschappelijke en ecologische waarde. En bovendien ben je dan ook prima in orde met de regelgeving en kan de provincie vlot haar waterlopen onderhouden.

Voor meer info over de regelgeving m.b.t. de 5-meter en de 1-meter zone en andere afstandsregels of over het vermijden van gazonmaaisel op de oever, kun je terecht op de website van de provincie Antwerpen.