Print

Werken

Voor wie werken wil laten uitvoeren aan een baangracht of een waterloop (bv. een inbuizing ...), is het verplicht een toelating aan te vragen. De baangracht is immers eigendom van ofwel de gemeente ofwel het gewest. De waterloop van tweede categorie behoort de provincie toe.

Voor een baangracht langs een gemeenteweg dient een schriftelijke aanvraag overgemaakt te worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Bij deze schriftelijke aanvraag wordt bij voorkeur een schets en/of foto gevoegd van de bestaande en gewenste toestand.

Voor een baangracht langs een gewestweg dient de schriftelijke aanvraag met schets en/of foto aan de technische dienst van de gemeente te worden bezorgd. Deze zal dan worden overgemaakt aan het Agenstchap Wegen en Verkeer. Bij goedkeuring door AWV dient het college van burgemeester en schepenen deze beslissing nog te bekrachtigen.

Voor werken aan een waterloop van de provincie kan je de machtigingsaanvraag voor particulieren downloaden. Op het gemeentehuis bij de technische dienst zal men je graag helpen bij het bekomen van de benodigde documenten.