Print

Winterdienst

De gemeente heeft een strooiplan opgemaakt voor de winter. Omdat het niet mogelijk is om alle gemeentewegen te strooien, heeft de technische dienst een lijst met hoofdwegen opgemaakt, die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en gestrooid moeten worden.

Wat is voor de gemeente?

De gemeente staat elk jaar klaar om de wegen, de fietspaden en de voetpaden aan de gemeentegebouwen sneeuw- en ijzelvrij te maken om zo een maximale veiligheid te garanderen.

Praktisch is het niet mogelijk om alle gemeentewegen te strooien. Daarom heeft de technische dienst een strooiplan opgemaakt. Op dit plan worden de hoofdwegen aangeduid met een onderscheid tussen prioritaire (geel gemarkeerde straten op het plan) en niet-prioritaire wegen (groen gemarkeerde straten). De hoofdwegen worden bij normaal winterweer allemaal gestrooid. Enkel als de winteromstandigheden zeer extreem zijn, zullen alleen de prioritaire wegen worden vrijgemaakt. De lijst van hoofdwegen werd zo samengesteld dat elke inwoner zich slechts over korte afstand moet verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg te bereiken.

Wegen waar weinig verkeer komt, werden niet opgenomen in deze  lijst omdat hier het strooien weinig uithaalt. Er is immers een zekere verkeersintensiteit nodig om het zout effectief zijn werk te laten doen. Pas als de hoofdwegen voldoende gestrooid zijn, kan er bij langdurige wintertoestanden nog overgegaan worden tot het strooien van de overige wegen. Ook een lijst van te strooien voet- en fietspaden werd opgesteld.

Strooizout kan schade aanbrengen aan nieuw beton

Het is mogelijk dat er van de lijst wordt afgeweken als er recent nog wegenwerken zijn uitgevoerd. Nieuw beton wordt het eerste jaar niet gestrooid. Bij wegenwerken in uitvoering kan het bovendien zo zijn dat straten die in het strooiplan zijn opgenomen, niet of slechts gedeeltelijk gestrooid worden tijdens de werken. Hierdoor kunnen bepaalde straten ook eerder of later gestrooid worden in vergelijking met vorig jaar. Anderzijds kunnen wegen die niet tot de normale strooiroute behoren, tijdelijk geheel of gedeeltelijk gestrooid worden, omdat ze deel van een omleiding zijn.

Situatie Vaart december 2022

  • Vanaf maandag 12 december zal er op de betonbaan Vaart tijdelijk niet gestrooid worden omdat een aannemer hier vanaf maandag herstellingswerken aan de rijweg uitvoert.
  • Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vordering van de werken kan de winterdienst in Vaart hervat worden op maandag 26 december.

Wat is voor het Vlaams Gewest?

De gewestwegen worden gestrooid door het Agentschap Wegen en Verkeer, district Vosselaar. Ook de fietspaden langsheen deze wegen behoren tot hun bevoegdheid. Het betreft volgende wegen:

  • N14 van zuid naar noord: Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp, Hoogstraatsesteenweg, Gammel en Leemputten.
  • N131 van oost naar west: Merksplassesteenweg, Drijhoek, Bochtenstraat, Dorp en Sint-Lenaartsesteenweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, district Vosselaar, kun je bereiken op het nummer 014 47 30 00.

Welke taken dien je als inwoner uit te voeren?

We willen er nog even op wijzen dat niet enkel de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de weggebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwoners verplicht om de hinder tot een absoluut minimum te beperken. 

  • Zo is het bij vriesweer verboden om, onder welke voorwaarde ook, water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
  • Bij ijzel en sneeuw is men bovendien verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te voorzien van minstens 1,20 meter voor voetgangers. Sneeuw en ijs dienen op het voetpad langs de boordstenen te worden gelegd en zeker niet op de rijweg te worden gegooid. Het nodige dient gedaan te worden om gladheid te vermijden.

Deze verplichtingen rusten op de bewoners van de huizen en op de eigenaars of vruchtgebruikers van leegstaande woningen. Wanneer het woningen/appartementsgebouwen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, dan rust de verplichting op de onderste bewoner of als deze afwezig is op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping.

Tot slot willen we benadrukken dat weggebruikers te allen tijde hun rijstijl dienen aan te passen aan de weersomstandigheden en de toestand van het wegdek.