Print

Geplande wegenwerken

Op deze pagina vind je informatie over de wegenwerken waarvan de gemeente bouwheer is. Bij uitzondering wordt ook info toegevoegd over werken die een grote impact hebben op ons grondgebied (vb. asfaltering gewestweg in Rijkevorsel).

Info over tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. bij evenementen, beperkte wegenwerken, … vind je op de pagina www.rijkevorsel.be/politiereglementen.

Een overzicht van alle wegenwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen vind je op de pagina 'Hinder in kaart'.

----------------------------------------------------------

Oude Goorstraat, Opstal

In de Oude Goorstraat van Stevennekens tot aan de Opstal zal gescheiden riolering worden aangelegd. Dit zal ook zo zo zijn in de Opstal zelf.

De rijweg zal volledig heraangelegd worden in beton. In de Oude Goorstraat krijgt deze een breedte van bijna vijf meter, terwijl dit in de Opstal 3 meter zal zijn.

Omwille van Covid-19 wordt er voor de inwoners uitzonderlijk geen infovergadering georganiseerd. In plaats daarvan ontvangen de bewoners een infofolder.

Wegens de toezegging van subsidies voor de riolering is de timing van de werken wat opgeschoven. Dit betekent dat er pas ten vroegste in de tweede helft van 2021 met de werken zal gestart worden.

----------------------------------------------------------

Bergsken, Vonderstraat, Molenstraat, Sint-Willebrordusstraat en Kardinaal Cardijnlaan 

Na het bouwverlof van 2021 start Pidpa in samenwerking met het lokaal bestuur Rijkevorsel met wegenwerken in bovenvermelde straten.

In een gedeelte van Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat zal eveneens een volwaardige riolering aangelegd worden. Ook de nutsmaatschappijen springen mee op de kar om hun netten te saneren en waar nodig uit te breiden. 

Meer info vind je in onderstaande documenten:

---------------------------------------------------------