Print

Geplande wegenwerken

Op deze pagina vind je informatie over de wegenwerken waarvan de gemeente bouwheer is. Bij uitzondering wordt ook info toegevoegd over werken die een grote impact hebben op ons grondgebied (vb. asfaltering gewestweg in Rijkevorsel).

Info over tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. bij evenementen, beperkte wegenwerken, … vind je op de pagina www.rijkevorsel.be/politiereglementen.

Een overzicht van alle wegenwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen vind je op de pagina 'Hinder in kaart'

----------------------------------------------------------

Veldstraat

In een deel van de Veldstraat wordt de rijweg opnieuw aangelegd. De eerste 250 meter vanaf de Looiweg tot aan huisnummer 46, waar momenteel nog een klinkerverharding ligt, wordt heraangelegd in asfalt. De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 2 augustus 2022.

----------------------------------------------------------

Wegen- en rioleringswerken Vlimmersebaan

In samenwerking met Pidpa zal de gemeente in het voorjaar van 2023 starten met de wegen- en rioleringswerken in de Vlimmersebaan. Concreet zal de Vlimmersebaan worden heraangelegd met aan beide zijden van de straat een verhoogd aanliggend fietspad. Ook de Langedreef krijgt een onderhoudsbeurt. Pidpa zal tijdens de werken een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en wenst een optimale afkoppeling van het hemelwater uit te voeren.

Meer informatie over de werken die Pidpa zal uitvoeren, vind je terug in de presentatie die hieronder werd bijgevoegd. Ook een type-dwarsprofiel (voorontwerp) is in bijlage terug te vinden.

Voor bijkomende vragen kun je steeds contact opnemen met de technische dienst.

----------------------------------------------------------