Print

Geplande wegenwerken

 

Oude Goorstraat, Opstal

In de Oude Goorstraat van Stevennekens tot aan de Opstal zal gescheiden riolering worden aangelegd. Dit zal ook zo zo zijn in de Opstal zelf.

De rijweg zal volledig heraangelegd worden in beton. In de Oude Goorstraat krijgt deze een breedte van bijna vijf meter, terwijl dit in de Opstal 3 meter zal zijn.

Er zal voor de inwoners nog een infovergadering volgen.

Wegens de toezegging van subsidies voor de riolering is de timing van de werken wat opgeschoven. Dit betekent dat er pas in de tweede helft van 2020 met de werken zal gestart worden.

 

Oude Sint-Lenaartsepad

Binnenkort meer info

 

Onderhoudswerken asfaltwegen in najaar 2019

In opdracht van het lokaal bestuur worden er binnenkort onderhoudswerken aan een aantal asfaltwegen uitgevoerd. Het betreft hier de Achtelsestraat, de Sluis, Keirschot, een zijstraat van Bolk (tegenover Papenvoort) en de Brandakkers.

De werken bestaan uit het plaatselijk of geheel affrezen van het asfalt en het aanbrengen van een nieuwe toplaag. In de zijstraat van Bolk wordt een overlaging van de bestaande asfaltverharding uitgevoerd. In de Brandakkers wordt de fundering met cement gestabiliseerd en wordt een éénlaagse asfalverharding aangelegd.

De werken starten in principe in de loop van oktober.

 

Riolerings- en wegeniswerken Hoeveweg

Vanaf oktober zullen er riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd worden in het eerste gedeelte van de Hoeveweg. Na de rioleringswerken en de kabelwerken van Elia – hoogspanningsleiding van Rijkevorsel naar Beerse -  wordt op dit gedeelte gestart met de heraanleg van de wegenis in beton.