Print

Geplande wegenwerken

Op deze pagina vind je informatie over de wegenwerken waarvan de gemeente bouwheer is. Bij uitzondering wordt ook info toegevoegd over werken die een grote impact hebben op ons grondgebied (vb. asfaltering gewestweg in Rijkevorsel).

Info over tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals o.a. bij evenementen, beperkte wegenwerken, … vind je op de pagina www.rijkevorsel.be/politiereglementen.

Een overzicht van alle wegenwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen vind je op de pagina 'Hinder in kaart'

----------------------------------------------------------

Info over de werken van De Vlaamse Waterweg aan Brug 8 vind je hier: www.rijkevorsel.be/brug8.

Info over de asfalteringswerken op de Hoogstraatsesteenweg en de Oostmalsesteenweg in augustus vind je op deze pagina: www.rijkevorsel.be/asfalteringN14.

----------------------------------------------------------

Oude Goorstraat, Opstal

In samenwerking met Pidpa voert het lokaal bestuur riolerings- en wegenwerken uit in bovenvermelde straten. In de Oude Goorstraat van Stevennekens tot aan Opstal en Opstal zelf zal gescheiden riolering worden aangelegd. De volledige rijwegen van de Oude Goorstraat en Opstal zal heraangelegd worden in beton. In de Oude Goorstraat krijgt deze een breedte van bijna vijf meter, terwijl dit in de Opstal drie meter zal zijn.

De uitvoering van de werken zal plaatsvinden rond de jaarwisseling.

Er zal voor de bewoners te gepasten tijde een infovergadering plaatsvinden.

----------------------------------------------------------

Heesbeekweg (deel)

In september wordt de Heesbeekweg (zijstraat) heraangelegd. Het asfalt wordt opgebroken en vervangen door beton. Deze werken worden uitgevoerd door Firma Roos uit Arendonk en zouden ± 20 werkdagen in beslag nemen.

----------------------------------------------------------

Aanleg fietspad Berkenrijs

In het najaar zal de aannemer Grizaco nv van start gaan met het aanleggen van een vrijliggend fietspad in Berkenrijs. Dit fietspad zal gelegen zijn op het gedeelte tussen Sint-Lenaartsesteenweg en Gebuerstraat. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt met een breedte van 2,50 meter. Langs beide zijden van het fietspad worden grasbermen voorzien.

----------------------------------------------------------

Onderhoudswerken Stevennekens

In het najaar zal de aannemer Grizaco nv de onderhoudswerken aan Stevennekens op zich nemen. Hier worden lokale herstellingen verricht aan de toplaag van het asfalt.

----------------------------------------------------------

Veldstraat

In een deel van de Veldstraat wordt de rijweg opnieuw aangelegd. De eerste 250 meter vanaf de Looiweg tot aan huisnummer 46, waar momenteel nog een klinkerverharding ligt, wordt heraangelegd in asfalt. Voor de bewoners van de Veldstraat die grenzen aan de wegenwerken wordt een fysieke infovergadering georganiseerd. Zij zullen te gepasten tijde hiervoor een uitnodiging ontvangen. De uitvoering van deze werken is voorzien begin 2022.

----------------------------------------------------------