Print

Sportradentreffen

De Sportregio Noorderkempen ILV tracht te functioneren als overlegplatform tussen de participanten waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld, ook over concrete zaken die belang hebben bij het (inter)gemeentelijk sportbeleid.
Ook de bevordering van de samenwerking tussen de lokale overheden en andere lokale sportpartners is een belangrijke taak van de Sportregio Noorderkempen ILV om het gemeentelijk draagvlak voor sport te versterken.

Om dit te realiseren worden de verschillende sportraden van de deelnemende gemeenten actief betrokken bij de werking. Enerzijds door aanwezig te zijn op vergaderingen van de SRNK ILV of door de nodige informatie door te geven vanuit de sportfunctionarissen naar de sportraden.

Jaarlijks richt de Sportregio Noorderkempen ILV ook een "sportradentreffen" in waarin de verschillende sportraden van de participerende gemeenten op een informele manier met elkaar en sport in contact komen. Naast beleidsmatige thema's tracht men hier ook altijd een sportieve uitdaging aan te koppelen.