Print

Sportraad

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport. 
Enkele voorbeelden zijn de opmaak van het meerjarenplan en de doelstellingen voor sport, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen, nadenken over toekomstige invulling van de verschillende sport- en recreatiesites.

De sportraad staat ook in voor de belangenverdediging van de Rijkevorselse sporters en sportclubs. Bovendien fungeert de sportraad als communicatiekanaal tussen de sportclubs, de sporters en het bestuur.

Naast deze taken neemt de Rijkevorselse sportraad ook een actieve rol op zich en organiseert en ondersteunt men een aantal activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. Zo staat de sportraad o.a. in voor de organisatie van het sportgala. Daarnaast ondersteunt de raad tal van gemeentelijke en andere sportactiviteiten.

Klik hier voor meer info over de Sportraad.