Print

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een gemeentelijke adviesraad. 

Deze kwam in 2009 tot stand als een uitbreiding van het Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang, dat al tien jaar langer actief was in onze gemeente.

Het lokaal overleg wil niet alleen het lokaal bestuur adviseren over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning, maar ook en vooral een forum zijn waar alle actoren die ermee bezig zijn, elkaar ontmoeten.
Zo wordt het lokaal overleg een middel om samenwerking te helpen realiseren tussen alle partners die in de gemeente (of zelfs regio) werken met ouders en opvoeders, en voor kinderen en jongeren.