Print

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad

Onze gemeente is door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente. In het kader van deze erkenning werd begin 2017 een intergemeentelijke adviesraad voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed opgericht. De raad zal als officieel adviesorgaan fungeren voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

Meer info over het doel en samenstelling kun je hier terugvinden.

Contact en secretariaat

IOE-A 
Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18 - 2300 Turnhout
IOEA@erfgoednoorderkempen.be