Print

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad

Onze gemeente is Onroerend Erfgoedgemeente en maakt deel uit van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Erfgoed Noorderkempen. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-Adviesraad (IOE-A) fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

De IOE-A geeft uit eigen initiatief of op vraag van de gemeente advies bij het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid (archeologie, monumenten en landschappen).

Contact en secretariaat

IOE-A 
Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18 - 2300 Turnhout
IOEA@erfgoednoorderkempen.be 
erfgoednoorderkempen.be