Print

Stemplicht

In België is er voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen stemplicht voor alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar, ook al ben je niet in staat om naar het stemlokaal te gaan.

Nieuw in 2024 is dat voor de Europese verkiezingen ook jongeren vanaf 16 jaar stemplicht hebben. Zij mogen echter geen stem uitbrengen voor de federale en Vlaamse verkiezingen.

Wie stemplicht heeft in België, moet ook deelnemen aan de verkiezingen. Met deelname aan de verkiezingen wordt bedoeld:

  • zich begeven naar het stemlokaal
  • het stemhokje binnentreden
  • een stem uitbrengen (dat kan ook een blanco stem zijn)
  • het stemhokje verlaten
  • het inscannen en in de stembus stoppen van het stembiljet

Als je weigert het stemhokje binnen te gaan, word je genoteerd als ‘afwezige kiezer’.