Print

Wie mag en moet stemmen?

Op 21 december 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd die de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement bevestigd. Eerder was deze wet gedeeltelijk vernietigd door het arrest van het Grondwettelijk Hof. Deze nieuwe wet bepaalt het volgende:

Belgen in België

  • Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.
  • Jonge Belgen (16-18) moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen eveneens automatisch op de kiezerslijst staan. De stemming voor deze jongeren is echter niet verplicht.

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Meer info? Meer info vind je op de website diplomatie.belgium.be.

Europeanen die verblijven in België

  • Als je een Europese meerderjarige burger (18+) bent die in België verblijft, kun je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 9 juni 2024 en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zul je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst. De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van jouw gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.
  • Jonge Europeanen (16-18) die in België verblijven, moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024. Je staat dus enkel op de kiezerslijst indien je inschrijving uiterlijk op 31 maart 2024 wordt ingediend. 

Zelfs na inschrijving blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht. Omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024.

Niet-Europeanen die verblijven in België

Niet-Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich online inschrijven of via dit pdf-formulier.