Print

Evenementencontainer

Aanvraag evenementencontainer

Verenigingen en organisaties kunnen voor het organiseren van evenementen DIFTAR-containers aanvragen. Deze containers worden dan tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Tijdens de duur van het evenement kunnen de containers gebruikt worden voor het verwijderen van restafval en GFT. De organisator van het evenement spreekt de ledigingdata van de containers op voorhand af. Na het evenement worden de containers terug opgehaald. 

Eén of meerdere evenementencontainers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens 1 dag en maximum 1 maand. 

Overzicht plaatsingstarieven voor evenementcontainers per containertype:

  • 120 liter container (huisvuil of GFT): € 10 
  • 240 liter container: € 10
  • 1100 liter container: € 25  

Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd. Het bedrag is vastgesteld op:

  • € 0,20 per kilogram aangeboden restafval;
  • € 0,10 per kilogram aangeboden GFT.

Hoe evenementcontainers aanvragen?

Je vult het formulier aanvraag evenementcontainers van de gemeente Rijkevorsel in.
Om alles goed te kunnen organiseren moet het formulier minstens 10 dagen voor de aanvang van het evenement bij het evenementenloket zijn ingediend.
Je kunt de aanvraag ook doen via het e-loket.

Belangrijke informatie voor aanvrager:

  • De sleutel voor de container moet door de aanvrager opgehaald worden op het recyclagepark.
  • De sleutel kan afgehaald worden vanaf woensdag.
  • De containers moeten altijd aan de straatkant gezet worden van het aanvraagadres (adres evenement)
  • Na het evenement de sleutel zo snel mogelijk terugbrengen

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013 het reglement gemeentebelasting op ophaling en verwerking van afval (Diftar) goed.
Je kunt dit onderaan terugvinden, hierin staat de nodige info vermeld over het gebruik van de evenementencontainer.