Print

Gewestplan

In de jaren zeventig zijn er voor heel België gewestplannen opgemaakt. Het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel maakt deel uit van het gewestplan Turnhout (Koninklijk Besluit 30 september 1977).

Het gewestplan deelt het land in in ruimtelijke bestemmingen zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied ... Je kan zelf opzoeken in welke bestemming een perceel valt via het geoloket van AGIV. Bij elk van deze bestemmingen is vastgelegd welke activiteiten er mogelijk zijn.

Kijk in de lijst van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in onze gemeente of kom langs bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.