Print

Rooilijnplannen

Een rooilijnplan legt met een lijn de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en private eigendommen. Tussen twee rooilijnen bevindt zich de wegzate, de wegverharding met ruimte voor de aanleg van nutsleidingen, voetpaden, grachten, groenvoorziening ...

Op basis van het rooilijnplan wordt de bouwlijn vastgelegd. De bouwlijn wordt bepaald door de afstand die het gebouw dient te bewaren tegenover de rooilijn.

In Rijkevorsel zijn er een aantal oudere rooilijnplannen van kracht. De meeste ervan hebben betrekking op wegen die al geheel of gedeeltelijk gerealisseerd zijn.

Je kan de rooilijnplannen, indien beschikbaar, raadplegen bij de dienst omgeving.