Print

Samenstelling

De Rijkevorselse jeugdraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris), aangevuld met vertegenwoordigers van de vijf aangesloten jeugdverenigingen: