Nieuwsberichten

WZC Prinsenhof investeert in innovatieve technologie voor een betere zorgkwaliteit

WZC Prinsenhof investeert in slimme sensoren en een centrale alarmserver. Dankzij deze technologie kunnen er mogelijke incidenten worden voorkomen en komt er meer ruimte vrij voor het personeel om gericht bezig te zijn met de bewoners.

Lees meer

Rijkevorsel in de kleuren van de regenboog

Vandaag, op de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT), wappert de regenboogvlag in Rijkevorsel. Met deze actie wil het bestuur benadrukken dat onze gemeente begaan is met alle inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Lees meer

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied via Rijkevorsel?

De Vlaamse Regering wil samen met de Antwerpse haven een leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied aanleggen. Er zijn drie mogelijke tracés, waarvan het noordelijk tracé voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel loopt. Opmerkingen over de startnota van het plan kun je tot en met 30 april bezorgen aan Omgeving Vlaanderen.

Lees meer

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Omwille van het coronavirus gaat de zitdag voor het invullen van de belastingaangifte ook dit jaar niet door. De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zet opnieuw maximaal in op hulp per telefoon op afspraak.

Lees meer

Aanvraag inname openbaar domein via webformulier

Als je openbaar domein inneemt voor verbouwingswerken of bij een verhuis moet je hiervoor steeds een aanvraag indienen. Voortaan kun je dit snel en gemakkelijk online regelen via het handige webformulier.

Lees meer

Mogelijke verkeershinder door werken en activiteiten

In de maand april is er mogelijk lichte verkeershinder door een aantal geplande onderhouds- en aanpassingswerken. Bovendien passeert op woensdag 7 april de Scheldeprijs voor vrouwen door Rijkevorsel.  

Lees meer

Lokaal bestuur stapt mee in project 'De Gele Doos'

In De Gele Doos stop je medische en andere gegevens die nuttig zijn voor hulpverleners in een noodsituatie. Zo kunnen zij dankzij dit initiatief bij 75-plussers snel toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om gepaste hulp te bieden.

Lees meer

Woonzorgcentrum Prinsenhof bestaat 25 jaar!

Op vrijdag 26 maart vierde WZC Prinsenhof haar 25-jarig bestaan. Ondanks de huidige coronasituatie wilden we deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom werden de bewoners getrakteerd op tal van lekkers.

Lees meer

Het Starterspakket voor nieuwe ondernemers

Wie wil beginnen met een eigen zaak krijgt af te rekenen met een stevige administratieve papiermolen. Om deze gemotiveerde durvers zo goed mogelijk te ondersteunen en om als gemeente meer inzicht te krijgen in de plannen van onze ondernemers, rolt het lokaal bestuur van Rijkevorsel ‘Het Starterspakket’ voor de beginnende ondernemer uit.

Lees meer

Subsidieoproep voor verenigingen

Ben je lid van een vereniging die bouwt aan een duurzame en solidaire toekomst in Rijkevorsel?  Dan is deze projectoproep iets voor jou! Een kandidatuur indienen kan tot en met maandag 17 mei.

Lees meer

Gemeenteraad keurt corona-noodfonds voor verenigingen goed

De gemeenteraad van Rijkevorsel heeft in zitting van 22 februari het reglement voor het corona-noodfonds voor verenigingen goedgekeurd. Een totaalbedrag van € 133 882,69 zal verdeeld worden onder de Rijkevorselse verenigingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen zij voor april een aanvraag in te dienen.

Lees meer

Ereburger Jos Clijmans overleden

Op 24 februari bereikte ons het droevige nieuws dat onze ereburger, Jos Clijmans, is overleden. Jos was een vaste en graag geziene gast op onze herdenkingen zoals de 11 novemberviering en de herdenking aan het Polar Bearsmonument in september.

Lees meer

De Nieuwe Blauwe Zak komt eraan

Vanaf 1 maart 2021 kun je meer sorteren in de PMD-zak. Tot nu toe mochten hier enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in. Daar komen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij.

Lees meer

Website en logo voor vaccinatiecampagne eerstelijnszone Kempenland

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de tien gemeenten uit de eerstelijnszone Kempenland informatie over de twee vaccinatiedorpen nalezen op elzkempenland.be. De website zal continue voorzien worden van de laatste informatie alsook van een veelgestelde vragenlijst.

Lees meer

Een masterplan voor de recreatiegebieden in Rijkevorsel

Het lokaal bestuur wil met een bevraging het huidige gebruik van de recreatiegebieden Sonsheide en Zuiderdijk in kaart brengen en evalueren. Tegelijkertijd willen we ook onderzoeken welke noden er zijn naar ruimte voor recreatie van de bestaande verenigingen en individuele sporters binnen de gemeente.

Lees meer

Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee opgeheven (update)

Omwille van enkele gevallen van vogelgriep waren alle particulieren in ons land sinds november verplicht om hun pluimvee of gehouden vogels op te hokken of af te schermen. Begin april is de ophokplicht voor pluimvee en vogels bij particuliere houders opgeheven.

Lees meer

Afscheid van onze ereburger Wilf Jackson

Op zaterdag 2 januari bereikte ons het trieste nieuws dat onze ereburger, Wilf Jackson, oorlogsveteraan, op 96-jarige leeftijd is overleden. We blijven Wilf herinneren als de hartelijke, attente man die vele jaren aanwezig was op de herdenkingsplechtigheden aan het Bruggenhoofd in Sint-Jozef.

Lees meer

Maak vanaf 1 januari 2021 ook online een afspraak

Als preventiemaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus kun je sinds maart enkel op afspraak terecht bij de diensten van het lokaal bestuur. Tot nu toe kon een afspraak maken telefonisch of aan het loket. Vanaf 1 januari 2021 kan dit ook online via de website en de 2310-app.

Lees meer

Bestuur wenst leegstand en verwaarlozing te voorkomen

Soms staan woningen en gebouwen gedurende lange tijd leeg of worden ze niet degelijk onderhouden. Het lokaal bestuur Rijkevorsel tracht deze leegstand en verwaarlozing te voorkomen door deze panden in kaart te brengen en de betrokken eigenaars op de hoogte te brengen en te ondersteunen. 

Lees meer

Doe mee met kerstbal-zingen!

Het traditionele nieuwjaarszingen zit er dit jaar niet in. Om het risico op overdracht van het coronavirus tot een minimum te beperken, zullen kinderen niet van deur tot deur kunnen gaan. Maar… het lokaal bestuur Rijkevorsel heeft voor de kinderen een coronaveilig en plezant alternatief uitgewerkt. Tijdens de gehele kerstvakantie kunnen de Rijkevorselse kinderen Kerstbal-zingen! 

Lees meer

Huis van het Kind Rijkevorsel gaat digitaal en stelt ‘de luierbox’ voor!

Het Huis van het Kind Rijkevorsel publiceert vandaag een nieuwe webpagina waar je alle info vindt over hun aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. Daarnaast voorziet Huis van het Kind luierboxen op verschillende locaties in Rijkevorsel. Niet-gebruikte/te kleine luiers kun je hierin deponeren, zodat deze terechtkomen bij gezinnen die ze echt nodig hebben.

Lees meer

Warme actie 'Word jij mijn sneeuwheld?'

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner verplicht om het voetpad voor de eigen woning sneeuw- of ijsvrij te houden. Het is echter niet voor iedereen mogelijk om zelf sneeuw te ruimen. Met de campagne 'Word jij mijn sneeuwheld?' zoeken we vrijwilligers om deze mensen te helpen.

Lees meer

Werken kruispunt Drijhoek UITGESTELD

Op maandag 30 november zou een aannemer bijkomende asfalteringswerken uitvoeren op Drijhoek in de omgeving van het kruispunt met Stevennekens. Door de slechte weersomstandigheden zijn deze werken echter uitgesteld.

Lees meer

Goed rapport van de inwoners voor de gemeentelijke communicatie

In mei en juni kregen de inwoners van Rijkevorsel de kans om hun mening te geven over de  gemeentelijke communicatie. De resultaten zijn over het algemeen positief tot zeer positief. Met de bevindingen gaat het lokaal bestuur aan de slag om de communicatie waar nodig bij te sturen en te optimaliseren.

Lees meer

Oppompverbod op onbevaarbare waterlopen opgeheven

Op 18 december 2020 werd het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen opgeheven. 

Lees meer

Pagina's