Aanvraag ambulante handelsplaats of losse standplaats op de openbare markt

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst lokale economie: economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 37.

Voor een beschrijving van de verdere procedure na het indienden van deze aanvraag verwijzen we naar het gemeentelijk reglement m.b.t. markten: www.rijkevorsel.be/ambulantehandel

Kijk goed na of je over alle verplichte bijlagen beschikt vooraleer je het formulier invult (zie onderaan formulier).

Soort aanvraag
Gegevens kandidaat
Soort kraam
Afmetingen van de standplaats
m
m
m
Elektriciteit
watt
Bij aanvraag in te dienen documenten
VERPLICHT VOOR AMBULANTE HANDELAARS. Niet nodig voor organisaties zonder winstoogmerk.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Afhankelijk van de aard van het product ook de toelatingen die noodzakelijk zijn voor de reglementaire verkoop van dit product
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
drankvergunning lokaal bestuur Rijkevorsel
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.