Print

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is een wettelijk voorzien document en geeft een opsomming van de wederzijdse rechten en plichten van werknemers en werkgevers. De rechtspositieregeling werd opgesteld na onderhandeling tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers (de vakbonden). 

De rechtspositieregeling bevat onder andere regels betreffende de loopbaan, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, de verloven en afwezigheden, enz.

Je vindt de rechtspositieregeling met bijlagen onderaan.