Inname openbaar domein (parkeerverbod-werken)

 
1 Begin 2 Voltooid

Elke inname van openbaar domein dient tijdig te worden aangevraagd. Indien men niet over een schriftelijke vergunning beschikt, kan een gemeentelijke administratieve boete opgelegd worden van maximum € 350 (zoals opgenomen in het UGP). 

Gegevens aanvrager
PARKEERVERBOD

Minimaal 10 dagen vooraf aanvragen

SIGNALISATIEVERGUNNING: Inname openbaar domein (zonder afsluiten openbaar domein/ zonder omleiding)

Minimaal 14 dagen vooraf aanvragen

Adres(sen) en huisnummer(s)
TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT (afsluiten openbaar domein/omleiding)

Minimaal 20 dagen vooraf aanvragen

Aanvragen voor het afsluiten van een straat, kruispunt, plein, fietspad of trottoir kunnen ingediend worden via mobiliteit@rijkevorsel.be. Ook voor het tijdelijk instellen van een éénrichtingsverkeer kan men terecht bij dienst mobiliteit.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Aanvullende informatie
 • Enkel bij een verhuis zijn de parkeerverbodsborden gratis af te halen binnen de openingsuren op het recyclagepark, en dit op vertoon van de goedgekeurde signalisatievergunning. Hiervoor dienen 2 adressen te worden doorgegeven (huidig adres, toekomstig adres).
 • Voor alle andere werkzaamheden dient de aanvrager zelf te voorzien in de signalisatie. Indien de aannemer of aanvrager hierover niet beschikt, kan men als aanvrager de signalisatie bijvoorbeeld huren bij een verhuurfirma.  
 • Parkeerverbodsborden dienen 24u voor de aanvang van de inname geplaatst te worden.
 • Alle verkeerstekens moeten worden weggenomen van zodra de werkzaamheden/verhuiswerken beëindigd zijn.
Tip:

Het opstellen van een beperkte inventarislijst (merk/model/kleur/nummerplaat) van eventueel geparkeerde voertuigen in de zone van het parkeerverbod bij het plaatsen van de parkeerverbodsborden kan nuttig zijn bij eventuele betwistingen op een later tijdstip. Dit kan uiteraard ook a.d.h.v. een foto. 

 • Een obstakelvrije doorgang moet steeds gewaarborgd blijven voor alle weggebruikers. De minimale afmeting van deze doorgang meet voor:
  • Voetgangers: 1,50m
  • Fietsers: 1,50m
  • Voetgangers in combinatie met fietsers: 2,50m
  • Gemotoriseerd verkeer: 3m
 • Indien de obstakelvrije doorgang niet gewaarborgd kan blijven, gelieve dit aan te geven bij “Opmerkingen/Vragen”.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.