Print

Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP)

Een van de basisopdrachten van het lokaal bestuur is het waken over de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid en de reinheid van de publieke plaatsen. De verschillende politieverordeningen hieromtrent werden gebundeld in een Uniform Gemeentelijk Politiereglement, kortweg UGP.

Een aantal regels kunnen bij overtreding bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een GAS-ambtenaar kan opleggen voor inbreuken op het gemeentereglement. Daarnaast heeft de GAS-ambtenaar de mogelijkheid om een bemiddeling op te starten, afhankelijk van de feiten. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Wil je meer informatie over het Uniforme Gemeentelijk Politiereglement? Bekijk de volledige tekst van het UGP via onderstaande link.