Print

Registratie contactgegevens in het rijksregister

Via het formulier kan elke burger vanaf 18 jaar een aantal contactgegevens meedelen aan de dienst burgerzaken die ze centraal kan registreren in het rijksregister. Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens, kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.

Deze gegevens kunnen belangrijk zijn voor o.a. de hulpdiensten, diensten van de civiele bescherming, het lokaal bestuur en andere overheidsdiensten om je snel te kunnen bereiken, informeren, verwittigen, …

Enkel instanties die vooraf gemachtigd worden door het Sectoraal Comité van het rijksregister, kunnen gebruik maken van deze gegevens.

00.00.00-000.00
Vink aan welke contactgegevens je wil laten registreren in het rijksregister.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.