Print

Onderhoud zerken

Het onderhoud van de zerken komt toe aan de nabestaanden.

Wanneer een zerk verwaarloosd wordt, kan het lokaal bestuur hiertegen optreden. Een akte van verwaarlozing wordt opgesteld en blijft een jaar lang aan het graf aangeplakt. Na het verstrijken van deze termijn en bij niet-herstelling, wordt overgegaan tot het wegnemen van de zerk en bijhorende materialen op kosten van de nabestaanden, dit volgens het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, artikel 22.

Een nabestaande kan ook zelf een zerk of ander grafteken verwijderen. De aanvraag hiervoor dient gericht te worden aan de dienst burgerzaken (zie formulier onder).

Voor het onderhoud van de zerken moet rekening gehouden worden met de omliggende bodembedekkers. Zo dient er opgepast te worden met het gebruik van reinigingsmiddelen die een schadelijk effect op de beplantingen kunnen hebben. 

Het is te allen tijde verboden om bloempotten in te graven, ook met Allerheiligen. Zo wordt de toegankelijkheid van de paadjes gegarandeerd. De bloemen die met Allerheiligen geplaatst worden, mogen drie weken blijven liggen. Nadien verwijdert de technische dienst de bloemen. Uiteraard mag men deze ook zelf verwijderen.