Print

Begraafplaatsen

Op beide begraafplaatsen van Rijkevorsel geldt het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.

Bij de herinrichting van de begraafplaatsen in de gemeente wordt de algemene tendens gevolgd om een plaats te creëren waar nabestaanden in privacy kunnen rouwen, maar waar ook ruimte is voor een groene omgeving waar bezoekers tot rust kunnen komen. De wegen in de begraafplaatsen hebben bovendien een verbindingsfunctie tussen omliggende straten. Het onderhoud van de kerkhoven gebeurt door de technische dienst van het lokaal bestuur.

Begraafplaats centrum

De begraafplaats aan de Sint-Lenaartsesteenweg is opgedeeld in een oud gedeelte aan de rechterkant en een nieuw gedeelte links. Op het oude gedeelte zijn in 2014 enkele blokken ontgraven. Op deze plaats wordt een combinatie van gazon met bloemenweide aangelegd. Het proefproject van de vergroening tussen de zerken in één van de blokken zal uitgebreid worden naar de rest van het oude gedeelte. Ook de verhardingen zullen stelselmatig worden heraangelegd, rekening houdend met de pesticidenreductie.

Begraafplaats Sint-Jozef

De heraanleg van de begraafplaats in Sint-Jozef gebeurt in verschillende fasen, afhankelijk van de ontgravingen die in de volgende jaren zullen worden uitgevoerd.