Print

Metaaldiefstallen op kerkhoven

Het aantal metaaldiefstallen op kerkhoven is de afgelopen tijd toegenomen. Het is dus mogelijk dat begraafplaatsbezoekers het risico kunnen lopen eventuele verliezen te lijden door bepaalde criminaliteitsvormen zoals diefstal van een vaas en dergelijke.

Daarom roept de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op tot waakzaamheid. Hier volgen dan ook enkele preventiemaatregelen:

  • Neem zo veel mogelijk foto’s van waardevolle voorwerpen op en rond de graven. Dit vergemakkelijkt de identificatie van gestolen voorwerpen.
  • Neem contact op met de lokale politie wanneer je een verdachte situatie opmerkt op het kerkhof.
  • Geef elke diefstal aan bij de politie.
  • Markeer bronzen en koperen voorwerpen om politiecontroles te vergemakkelijken.

Met deze preventietips kun je alvast de nodige maatregelen nemen. In toepassing van artikel 28 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen kan het lokaal bestuur niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen, gepleegd ten nadele van de nabestaanden aan graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, ...