Orgaandonatie

Wat

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Meer info vind je op de website alovernagedacht.be.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens zes maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
  • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kun je jouw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren in het rijksregister bij het lokaal bestuur van jouw woonplaats. Je kunt het formulier ook verkrijgen bij het lokaal bestuur.

Het is ook mogelijk om een digitale aangifte voor een orgaandonatie te doen via jouw e-ID.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.