Aanvraag gemeentelijke premie voor thuisverzorging hulpbehoevende bejaarden vanaf 65 jaar

De procedure, voorwaarden en tarieven van de gemeentelijke premie voor thuisverzorging hulpbehoevende bejaarden vanaf 65 jaar, vind je op deze pagina.

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30.

Gegevens belanghebbende
De hieronder vermelde belanghebbende (verzorger / aanvrager van de premie) verzoekt het lokaal bestuur Rijkevorsel tot uitbetaling van de gemeentelijke premie '‘thuisverzorging hulpbehoevende bejaarden vanaf 65 jaar’. Bij volgende situaties verbindt de betrokkene zich ertoe om het lokaal bestuur in te lichten: • een opname van de zorgbehoevende in een ziekenhuis/rusthuis die langer duurt dan 1 maand • iedere wijziging in de toestand van de zorgbehoevende. De belanghebbende aanvaardt eventuele controles door het lokaal bestuur Rijkevorsel.
voorbeeld rekeningnummer: BE12345678912345
Gegevens hulpbehoevende persoon
Bijvoorbeeld: 12.34.56-789.01
Attest van invaliditeit
Voeg hier een attest van invaliditeit toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/privacyverklaring.