Print

Jürgen Van Leuven - N-VA

Functies
  • lid gemeenteraad
  • lid raad voor maatschappelijk welzijn
  • lid bijzonder comité sociale dienst
Contact