Print

Gemeentelijke premie personen met een beperking

Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die een persoon met een beperking vereist.

Procedure

De premie kan jaarlijks worden toegekend op voorlegging van een attest van de betrokken overheidsdienst, waaruit de verminderde zelfredzaamheid blijkt.

Voorwaarden

Om van de premie te kunnen genieten moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • een attest dient te worden voorgelegd van de betrokken overheidsdienst waaruit blijkt dat betrokken persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft.
  • een aanvraagformulier moet elk jaar opnieuw ingediend worden bij de financiële dienst van het lokaal bestuur. Deze formulieren vind je onderaan de pagina.

Tarieven

Personen tussen 0 en 21 jaar (66 % invalide - minimum 7 punten):

  • Verblijft overdag thuis: € 273 per jaar
  • Volgt dagschool of semi-internaat: € 143 per jaar

Personen tussen 21 en 65 jaar (80 % invallide -  minstens 12 punten):

  • Verblijft overdag thuis: € 273 per jaar
  • Gaat naar dagcentrum of semi-internaat: € 143 per jaar

Meer info

Meer info over deze toelage vindt u hieronder in het subsidiereglement in pdf-formaat.