Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Wat

Grofvuil kun je tegen betaling naar het reclyclagepark brengen.
Je kan het echter ook op afroep laten ophalen bij je thuis.  

Op de afvalkalender kan je nagaan wanneer de inzamelmomenten zijn.

Procedure

Je meldt je uiterlijk vijf dagen voor de ophaaldatum aan bij het recyclagepark en geef op welk afval en hoeveel je wil laten ophalen. Dit kan ook telefonisch.

Je zet het afval ten laatste om 7.00 uur op de dag van de ophaling buiten. Het afval moet wel op een hanteerbare wijze worden aangeboden.

Het afval wordt opgehaald en gewogen. Je krijgt de factuur thuis gestuurd.

Bedrag

  • grofvuil op afroep: € 30 per transport + € 0,15 per kilo
  • grof vuil containerpark : € 0,15 per kilo

Uitzonderingen

  • Goederen die in goede staat zijn, kun je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
  • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kun je niet laten ophalen. Je kunt er wel mee terecht bij het recyclagepark.
  • Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Dit breng je ook naar het recyclagepark.