Print

Kansspelvergunning

Wil je graag kansspelen plaatsen in jouw onderneming of zaak, dan moet je in het bezit zijn van een vergunning, afgeleverd door de Kansspelcommissie.
Je mag ten hoogste twee kansspelen plaatsen en alleen Bingo en One-ball zijn toegelaten.

Kansspelen geven de mogelijkheid om een geldprijs te winnen. Zij mogen dus niet verward worden met behendigheidsspelen, die aan de winnaars slechts het voordeel van extra gratis spellen verschaffen.

De voorwaarden waaraan de toestellen moeten voldoen zijn vrij technisch. De fabrikanten en plaatsers van kansspelen zijn verplicht een correcte vergunning te bezitten. De producten staan ook onder controle van de kansspelcommissie.

Om een vergunning (klasse C) aan te vragen dien je een ingevuld aanvraagformulier te versturen, vergezeld van :

  • Het advies van de burgemeester dat jouw zaak aan alle wettelijke voorwaarden voldoet of het bewijs dat je dit advies aangetekend hebt aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, getekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde, en moet afgestempeld zijn door de gemeente
  • Een kopie van de statuten van uw vennootschap indien je een vennootschap hebt
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister (enkel indien je een buitenlander bent)
  • Het betalingsbewijs van de waarborg van 500€ binnen de vooropgestelde termijn

De te gebruiken formulieren vind je terug op de website van de Kansspelcommissie.

Contact

Kansspelcommissie
Kantersteen 47 -1000 Brussel
02 504 00 40 (​ (van 9u tot 12u)
ksc.cjh@gamingcommission.be
Je ingevulde document dien je op te sturen naar bovenstaand adres en bij voorkeur per aangetekende zending.