Print

Kievitsheide

Dit openbaar gemeentebos van ongeveer 11 ha groot is het laatste restant van de ooit zo grote gemeenteheide van Rijkevorsel.
De Kievitsheide, destijds een vochtig heidegebied, bevindt zich ten zuiden van het kanaal op de grens van Rijkevorsel en Beerse en op de waterscheidingslijn tussen Maas en Schelde. Dominerend zijn de naaldhoutaanplanten waartussen een spontane opslag van inheems loofhout voorkomt.

De Kievitsheide en omgeving behoren eveneens tot het Habitatrichtlijngebied “Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats