Print

Ekstergoor / Eksterheide

De Eksterheide is een uitgestrekt natuurgebied van 170 hectare aan de rand van de gemeente Beerse dat deels ook over het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel loopt.  Hoewel dennen er het landschap domineren, vind je er ook eiken- berkenbossen, vennen, heischrale graslanden en heidegebieden.

Het gebied is momenteel nog in volle ontwikkeling met het oog op het herstel en versterking van de ecologische waarde. Heide en open duinen worden hersteld. Het overheersende naaldbos maakt plaats voor loofbos. Gallowayrunderen en Konikpaarden dragen al grazend hun steentje bij.

De belangrijkste boswegen zijn heraangelegd. In drie nieuwe kijkhutten kun je diverse vogels bestuderen zoals de havik, zwarte specht, boomleeuwerik, wulp, heikikker, veldkrekel en bont dikkopje (een dagvlinder).

Bezoekers kunnen kiezen uit drie bewegwijzerde wandelroutes:

  • het Ekstergoorpad (1,8 km), met als symbool een dodaars. Dit pad is toegankelijk voor kinderwagens
  • het Duivelskuilpad (2,7 km), met als symbool een kamsalamander, dat ook door het gemeentebos Gemeenteheide en door het gebied De Duivelskuil voert
  • het Hoge Bergenpad (4,8 km), met als symbool een wulp

Het Duivelskuil- en Hoge Bergenpad kunnen gecombineerd worden tot een zeven km lange wandelroute.

De Eksterheide heeft zeven verschillende toegangen. De namen verwijzen meestal naar de straatnamen: Oostmalseweg, Reeënstraat, Rouwleegd, Kanaaldijk en Zwaaikom (in Beerse) en Klundert-Zuid en Klundert-Noord (in St-Jozef Rijkevorsel).

Met de fiets?
Tussen fietsknooppunten 71 en 72 passeer je de toegangen Zwaaikom en Kanaaldijk (aan deze laatste is een fietsenhek). Aan knooppunt 73 ligt de toegang Oostmalseweg.

Dit domein wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.