Print

De Pomp / Poelberg

De Pomp-Poelberg wordt door de Lange Kwikstraat gescheiden van het natuurgebied Abtsheide. Beide natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide (800ha), die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte.

Deze gebieden zijn samen goed voor een gevarieerd natuurdomein van 27 hectare. In De Pomp (Beerse) vind je nog een oude kleiput die nu ingenomen is door futen en zeldzame planten. In de poelen van De Poelberg (Rijkevorsel) komen alle inheemse salamandersoorten voor. Een bewijs dat de natuur er goed boert!

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, die omgeven is door gemengd loofhout en dennenbos. De Poelberg is een mozaïek van struikgewas, ruigtes, poelen en schrale graslanden. Beide gebieden worden van elkaar gescheiden door het aardgastracé: een brede, boomloze strook waar zich een soortenrijk schraalgrasland ontwikkelt.

Van mei tot december grazen in De Pomp-Poelberg gallowayrunderen en konikpaarden.

Er zijn drie bewegwijzerde wandelroutes: het Abtsheidepad (1,6 km), het Poelbergpad (1,9 km) en het Gallowaypad (3,7 km), dat je zowel door de Pomp-Poelberg als door Abtsheide voert.
Stevige en waterdichte schoenen zijn, vooral in natte periodes, sterk aan te raden. Kinderwagens kunnen helaas niet mee.

Met de fiets? De Pomp-Poelberg ligt langs het kanaal Dessel-Schoten, tussen fietsknooppunten 71 en 72.

Dit domein wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.