Print

De Bonte Klepper

Vlak naast het kanaal en omkaderd door De Volharding, ligt het Natuurpuntreservaat De Bonte Klepper. Dit zeven ha groot natuurgebied heeft een unieke flora. Het herbergt zeldzame broedvogels en is een paradijs voor libellen en het is landschappelijk sterk gevarieerd met heide, vijver, ven, gemengd bos.
Door zijn kleine oppervlakte en zijn kwetsbare fauna en flora is het gebied niet vrij toegankelijk. Op aanvraag worden geleide excursies georganiseerd.

In 1992 verkreeg De Wielewaal dit unieke terrein door een schenking. Een enthousiaste ploeg natuurliefhebbers stak de handen uit de mouwen om de schaarse heidevegetatie tot nieuw leven te brengen, om de boomopslag (berk en wilg) terug te dringen en om een verland ven opnieuw het uitzicht en de omvang te geven die op de achttiende eeuwse Ferrariskaart te vinden was. Reeds na luttele jaren was het resultaat van deze arbeid duidelijk zichtbaar: naast de oevers van het ven en op de geplagde stukken in de heide bloeien kleine zonnedauw, witte en bruine snavelbies, moeraswolfsklauw, veenpluis en uiteraard dopheide en struikheide. Speciale aandacht verdient het klein warkruid, een eerder zeldzame parasiet op heide. Ook dit plantje lijkt stelselmatig verder uit te breiden.

Op het domein verblijven rietgors, tuinfluiter, gekraagde roodstaart, boompieper en kleine en grote bonte specht.

De havik, sperwer, torenvalk en buizerd bezoeken geregeld het kleine reservaatje.

Ook op archeologisch vlak heeft de Bonte Klepper al enkele geheimen prijs gegeven: silex pijlpunten en vuistkeien werden bij de aanleg van het ven opgegraven, wat bewijst dat onze voorouders hier op jacht gingen.

Dit domein wordt beheerd door Natuurpunt Voorkempen.